Nederland

Pocket Guide Coronary Imaging

Pocket Guide Coronary Imaging 3de druk
Nieuw in de 3de druk – Richtlijnen m.b.t. Stralingshygiëne.

Samengesteld in samenwerking met de Afdeling Cardiologie van het
Academisch Medisch Centrum in Amsterdam.

Een handzaam en praktisch naslagwerkje voor hen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg en zich bezighouden met Coronaire Angio’s middels röntgendoorlichting met gebruikmaking van jodiumhoudende contrastmiddelen.

De Pocket Guide Coronary Imaging behandelt bij voornoemde procedures de meest voorkomende projectiestanden. Tevens zijn er een aantal praktische tips, mogelijke valkuilen en geheugensteuntjes in opgenomen. Ter completering van het geheel wordt er beknopt ingegaan op de overwegingen die bij dit soort procedures een rol spelen bij de keuze van het aan te wenden contrastmiddel.

Zie ook de Poster "Coronary Imaging" (60 x 80 cm) met de meest voorkomende projectiestanden.

Guerbet Service materialen zijn uitsluitend bestemd voor professionals in de gezondheidszorg. Aanvragers van servicematerialen dienen derhalve duidelijk aan te geven wat het beoogd gebruik van de materialen is, en vanuit welke (professionele) hoedanigheid zij deze wensen te ontvangen. Guerbet Nederland B.V. behoudt ten alle tijden het recht de beschikbaarstelling, zonder opgaaf van redenen, te weigeren.

Bestellen

  • Wilt u dit service artikel bestellen? Ga dan naar het contactformulier en vraag de gewenste artikelen aan.