Nederland

Algemeen

Algemeen

  • CBG: College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
  • LAREB: Nederlands Bijwerkingen Centrum
  • CBO: Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg
  • EMEA: European Medicines Agency
  • PUBMED: National Library of Medicine
  • MEDSCAPE: General clinical information by Webmd